Kalundborgegnens Erhvervsråds

Projekt & Samarbejde

Her finder du en oversigt over de projekter og samarbejder, som Kalundborgegnens Erhvervsråd er en del af.

Samtidig kan du læse hvad vi kan tilbyde dig, når vi indgår et projekt eller samarbejde.

Projekt

GrønBusiness

I samarbejde med fem andre erhvervsfremmeorganisationer og to universiteter arbejder Kalundborgegnens Erhvervsråd med at finde de bedste måder, SMV’er (Små og Mellemstore Virksomheder) kan arbejde med bæredygtighed på. Samtidig med, at man finder ud af præcis, hvad det er, kravene om bæredygtighed kommer til at indeholde. For på den måde samlet at understøtte erhvervslivet i at leve op til de kommende EU-lovgivninger om bæredygtighed samt den stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger.

GrønBusiness er finansieret med ca. 2,8 millioner euro fra Interreg 6A Tyskland-Danmark. Projektet løber i tre år fra april 2023 til slutningen af marts 2026.   

Projektansvarlig

Maria Gjedsted

Erhvervskonsulent
Tlf.: 44 14 30 55
Projekt

Motorvej for Materialeviden

Motorvej for Materialeviden er et projekt finansieret af Industriens Fond.

Projektet har, i sin kerne, til formål at bygge en tydelig ”vej” mellem Universiteter og videns partnere, som har ny forskning om materialer, til SMV’er, som har brug for den viden.

Der er en masse nye materialer, som både kan være billigere, mere bæredygtige, mere effektive eller noget helt fjerde, som er blevet ”opfundet” inden for de sidste mange år. Alligevel, er denne viden ikke kommet ud til virksomhederne. Materialeviden går på tværs af al produktion og alle fysiske produkter, uanset hvilken sektor en virksomhed befinder sig i.

Her skal projektet så bruge den lokale erhvervsfremme til at være bindeleddet mellem videns partnerne og SMV’erne og fungerer som et slags ”proof-of-concept” for hvordan man kan gentænke erhvervsfremme.

Projektansvarlig: David Hindberg Chefkonsulent & Kommunikationschef
Projektansvarlig

David Hindberg

Chefkonsulent & Kommunikationschef
Tlf.: 92 15 30 55
Projekt

ArbejdskraftAlliancen

ArbejdskraftAlliancen er et projektsamarbejde finansieret af Region Sjælland.

Projektet består i at samle alle relevante informationer, aktører m.m., ét sted, så virksomheder og erhvervskonsulenter har én indgang når det drejer sig om arbejdskraft, rekruttering, kompetenceløft m.m.

Projektpartnerne er Erhvervshus Sjælland, Frederikssund Erhverv, Holbæk Erhvervsforum, Ringsted Kommune, Erhvervsforum Roskilde, Stevns Erhverv og Næstved Erhverv.

Tilbuddet gælder derfor for alle virksomheder, der hører hjemme i Faxe, Frederikssund, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Ringsted, Roskilde og Stevns kommuner.

Projektansvarlig: Rasmus Keinicke Erhvervskonsulent
Projektansvarlig

Rasmus Keinicke

Erhvervskonsulent
Tlf.: 28 55 79 41
Samarbejde

AlliancenBiotekbyen

Biotekbyen-samarbejdet bygger på et unikt partnerskab, hvor lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer samarbejder på tværs for i fællesskab at understøtte og styrke byens industri, uddannelsesmuligheder og det grønne samarbejde.

Kalundborgegnens Erhvervsråd sidder som repræsentant for erhvervslivet og de mange virksomheder, som dagligt leverer arbejde ind i Biotekbyen.

Projektansvarlig: David Hindberg Chefkonsulent & Kommunikationschef
Kontaktperson

David Hindberg

Chefkonsulent & Kommunikationschef
Tlf.: 92 15 30 55
Samarbejde

Kom til Kalundborg

Kom til Kalundborg er et initiativ af Kalundborg Kommune og Work in Kalundborg. Det er en samlende platform og indgang hvor man som borger, tilflytter, virksomhed eller andet kan få information om hvordan det er at arbejde, studere og bo i Kalundborg kommune.

Projektansvarlig: David Hindberg Chefkonsulent & Kommunikationschef
Kontaktperson

David Hindberg

Chefkonsulent & Kommunikationschef
Tlf.: 92 15 30 55
Samarbejde

Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvej

Kalundborgegnens Erhvervsråd sidder i bestyrelsen for denne forening.

Foreningen er en samlet indsats for at få etableret en tværgående motorvej fra Næstved i syd til Kalundborg i nord. En motorvej der går vertikalt over Sjælland, og forbinder borgere og virksomheder.

Lene Bach Jørler Erhvervschef
Kontaktperson

Lene Bach Jørler

Erhvervschef
Tlf.: 92 15 80 55
Samarbejde

Liv i Kalundborg

Pengene til puljen kommer fra flere virksomheder i Kalundborg kommune:

  • Kalundborg Refinery
  • Kalundborg Kommune
  • National Oilwell Vargo
  • Novo Nordisk
  • Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond 

Puljen understøtter og bidrager til aktiviteter målrettet nationale og internationale medarbejdere og studerende, som overvejer eller har valgt at bosætte sig i Kalundborg kommune. Aktiviteterne skal bidrage til tiltrækning, modtagelse og integration af disse borgere.

Billede af Rasmus og Maria
Kontaktpersoner

Rasmus Keinicke

Erhvervskonsulent
Tlf.: 28 55 79 41

Maria Gjedsted

Erhvervskonsulent
Tlf.: 44 14 30 55

Kontakt os for projekt- & samarbejdsmuligheder

Kalundborgegnens Erhvervsråd indgår i en lang række projekter og samarbejder på tværs af regionen, landet og internationalt.

Vi er altid nysgerrige på nye projekter og muligheder. Kontakt os for at høre hvordan vi kan indgå i et samarbejde.

Lene Bach Jørler Erhvervschef