Om Erhvervsrådet

Erhvervsrådets formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at:

  • Yde assistance til de eksi­sterende virksomheder på Kalundborgegnen, herunder specifikt at etab­lere sam­arbejde om­kring produkt­fornyelse og markedsføring på såvel hjemmemarked som eks­portmarked
  • Virke for nyetablering af virksomheder på egnen
  • Virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhvervsgrene på Kalundborgegnen
  • Virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet/arbejdsmarkedet og de offentlige myndigheder, herunder specifikt at være kontaktorgan mellem erhvervslivet og kommunen
  • Virke til fremme af samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og relevante uddannelsesinstitutioner
  • Virke til fremme af kulturelle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen i området
  • Virke til fremme af initiativer til styrkelse af den erhvervsmæssige udvikling i området

Hold dig opdateret om det lokale erhvervsliv

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, vejledning og netværksmuligheder!